Onorarii


Onorariile pot fi stabilite astfel:


Onorarii orare:

sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;


Onorarii fixe:

constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara;


Onorarii de succes:

in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat.